Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

CEFALONIA E ITACA AL TEMPO DELLA SERENISSIMA


Cefalonia e Itaca al tempo della Serenissima. Documentazione e cartografia in biblioteche venete. Saggi di Bruno Crevato-Selvaggi, Maria Marcella Ferraccioli, Gianfranco Giraudo, Simonetta Pelusi, Collana «Patrimonio veneto nel Mediterraneo» promossa e sostenuta da Regione Veneto, Milano, Biblion Edizioni, 2013, σ. 175, ISBN 978-88-96177-76-1.

Η ιστορία και η παρουσίαση της Κεφαλληνίας και της Ιθάκης, δύο ιόνιων νησιών σε θέση στρατηγική, κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας, για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και την είσοδο στην Αδριατική, εξετάζονται με βάση τις ιστορικές μαρτυρίες που δημοσιεύονται στην αρχική τους μορφή, οι οποίες αποτελούν ενδιαφέροντα τεκμήρια για την πραγματικότητα των νησιών κατά τους τελευταίους αιώνες, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων τους, τα γεγονότα που έλαβαν χώρα, τις σχέσεις των κατοίκων με τους εκπροσώπους της Γαληνοτάτης. Ο τόμος προσφέρει μια πλούσια καταγραφή των τεκμηρίων που αφορούν τα δύο νησιά και φυλάσσονται στις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της Βενετίας. Έγχρωμο εικονογραφικό και χαρτογραφικό παράρτημα, προερχόμενο από χειρόγραφα, βιβλία και χάρτες, συμπληρώνει τον τόμο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Luca Zaia, Presentazione
Pietrangelo Pettenò, Presentazione
Aulo Chiesa, Simonetta Pelusi, Premessa
Parte I. Cefalonia Veneziana: le vicende e l’amministrazione
Bruno Crevato-Selvaggi, Cefalonia Veneziana: le vicende e l’amministrazione
Parte II. Documenti riguardanti Cefalonia e Itaca in biblioteche venete
Marcella Ferraccioli, Gianfranco Giraudo, Cefalonia e Itaca nelle descrizioni di Antonio Paravia. Un viaggio fra documenti e immagini

Tavole
Documenti riguardanti Cefalonia e Itaca in biblioteche venete
Parte III. Tra mito e geografia: Cefalonia e Itaca
Simonetta Pelusi, Tra mito e geografia: Cefalonia e Itaca
Tavole
Indice analiticο

ΣΧΕΤΙΚΑ
Πίνακας περιεχομένων: http://www.biblionedizioni.it/pdf_indici/98.pdf
Άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή:
Bruno Crevato-Selvaggi, Cefalonia Veneziana: le vicende e l’amministrazione: https://www.academia.edu/15095070/Cefalonia_veneziana_le_vicende_e_lamministrazione

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου