Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΑΙΛΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣΟ Πέτρος Βράιλας Αρμένης (1812 - 1884) ήταν Έλληνας φιλόσοφος και πολιτικός του 19ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1812. Σπούδασε αρχικά στην Ιόνιο Ακαδημία. Από εκεί μετέβη στο Παρίσι, όπου ασχολήθηκε με την Φιλοσοφία. Μετά από πολυετείς σπουδές επέστρεψε στην πατρίδα του και διορίστηκε καθηγητής της Φιλοσοφίας στην Ιόνιο Ακαδημία. Λίγο μετά την μεταπολίτευση του 1862 αναδείχτηκε καθηγητής της Φιλοσοφίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Φίλιππο Ιωάννου, τον οποίο απάλλαξε η νέα κυβέρνηση επειδή τον θεωρούσε φιλοβασιλικό, αλλά δε δέχτηκε τη θέση.

Ασχολήθηκε και πρωτύτερα με την πολιτική, αλλά από την ένωση όμως και μετά αφοσιώθηκε αποκλειστικά στον δημόσιο βίο. Έγινε βουλευτής στα Επτάνησα και μετά την ένωση με την Ελλάδα τον έστειλαν πληρεξούσιο στην Εθνοσυνέλευση στην Αθήνα.
Στην Αθήνα έγινε Υπουργός των Εξωτερικών και σύντομα διετέλεσε Πρεσβευτής της Ελλάδας στην Αγία Πετρούπολη, στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Τέλη του έτους 1878 και αρχές του 1879 έγινε πληρεξούσιος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, για να διαπραγματευτεί τον καθορισμό της νέας μεθοριακής γραμμής.
Έλαβε επίσης μέρος στη διάσκεψη των Μεγάλων Δυνάμεων του 1880 στο Βερολίνο.
Απεβίωσε στο Λονδίνο το 1884.

Συγγραφικό του έργο
Στην Κέρκυρα εξέδωσε από τα μέσα του 1864 μέχρι τις αρχές του 1867 στα Ελληνικά και Γαλλικά την εφημερίδα «Ελλάδα» (Hellas).
Εξέδωσε επίσης το «Περί πρώτων ιδεών και αρχών δοκίμιον», καθώς επίσης και το φιλοσοφικό σύστημα με τον τίτλο «Θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας στοιχεία», το οποίο συμπληρώθηκε στην Κέρκυρα το 1864 και εκδόθηκε με τον τίτλο «Φιλοσοφικαί Μελέται».

Βιβλιογραφία
    Βράιλας-Αρμένης, Π, Φιλοσοφικά έργα. Τόμοι 1-7, Corpus Philosophorum Graecorum Recentiorum, εκδ. Ευάγγελος Μουτσόπουλος – Αικατερίνη Δώδου – Ελένη Μαργαρίτου-Ανδριανέση, Θεσσαλονίκη 1969-1998.
    Βασιλάκης, Αντώνης Δ., Η οντολογία του ωραίου στο έργο του Πέτρου Βράιλα-Αρμένη, εκδ. "Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων", Αθήνα, 2009
    Μουτσόπουλος Ευάγγελος, «Η αισθητική του Πέτρου Βράιλα-Αρμένη», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 2 (1985), 139-145
    Φαραντάκις Πέτρος, «Ηθική και ελευθερία στο έργο του Πέτρου Βράιλα Αρμένη». Νέα Εστία 119 (1986), 195-197
    Φαραντάκις Πέτρος, «Το πρόβλημα της αλήθειας στο έργο του Πέτρου Βράιλα-Αρμένη», Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 4 (1987), 289-291
    Φαραντάκις Πέτρος, «Πέτρος Βράιλας – Αρμένης: προς μίαν αξιολογία της θρησκευτικής ηθικής», Κερκυραϊκά Χρονικά, 2 (2005), σσ. 47 – 54.
    Μάνος Ανδρέας, Η αξιολογία του Πέτρου Βράιλα-Αρμένη. Πλατωνικές και νεοπλατωνικές επιδράσεις. Πρόλογος Ευάγγελος Μουτσόπουλος. «Ι.Ε.Ε.Ν.Φ.», Αθ. 1994
    Φαραντάκης Πέτρος, Η ηθική κατά τον Πέτρο Βράιλα-Αρμένη, «Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων», Αθήνα, 1996.
    Πέτρος Βράιλας Αρμένης (1910). Η Φιλοσοφία του Σωκράτους. Εν Αθήναις: Γεώργιος Φέξης. Ανακτήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2011.
    Πέτρος Βράιλας Αρμένης (1910). Περί πρώτων ιδεών και αρχών δοκίμιον. Εν Αθήναις: Γεώργιος Φέξης. Ανακτήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2011.

Πηγές
-       Πέτρος Βράιλας Αρμένης συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
-       Ιωάννης Αρσένης (1884). Ποικίλη Στοά: Εθνική εικονογραφημένη επετηρίς. Αθήνα: Επί του Τυπογραφείου Αττικού Μουσείου. Ανακτήθηκε στις 17 Μαΐου 2010
-       Βασιλάκης Αντώνιος, Η οντολογία του ωραίου στο έργο του Πέτρου Βραΐλα - Αρμένη, Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Φιλοσοφική, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, 2006.

Από τη Βικιπαίδεια
Φωτογραφία του Πέτρου Βράιλα Αρμένη από το περιοδικό Ποικίλη Στοά του 1884.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου