Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ«Σπουδαιότατη λειτουργία της διάνοιας είναι η διαίσθηση, η οποία είναι περισσότερο ιδιότητα της γυναικείας φύσεως. η διαίσθηση της ανδρικής διάνοιας είναι πολύ αμυδρότερη. Η γυναικεία διάνοια κατέχει κάποια χαρακτηριστική ιδιότητα να βλέπει τις πραγματικότητες του αόρατου κόσμου. Η ανδρική διάνοια κατέχει κάποια χαρακτηριστική ιδιότητα να δρα επί των πραγματικοτήτων του ορατού κόσμου. Ο ορατός κόσμος και ο αόρατος είναι σαν το δένδρο και οι ρίζες του. οι πραγματικότητες του ορατού κόσμου είναι σαν οι σκιές στην αυλαία του θεάτρου που φωτίζεται από μέσα. Πίσω από την αυλαία οι ηθοποιοί είναι σαν τα όντα του αόρατου κόσμου και ρίχνουν στην αυλαία τις σκιές τους τις οποίες βλέπουμε. 
Η γυναικεία διάνοια κατέχει την ιδιότητα να αντιλαμβάνεται τα όπισθεν της αυλαίας και αυτή η ιδιότητα είναι η διαίσθηση. Η γυναικεία διάνοια αντιλαμβάνεται κάποια πράξη που βρίσκεται στην καρδιά του δράστου, πολύ πριν αυτός σκεφθή, καν να την εκτελέση. Χωρίς να γνωρίζει γιατί, επηρεάζεται από την παρουσία κάποιου προσώπου με το οποίο συναντάται, αν στην καρδιά αυτού του προσώπου κυοφορείται πράξη κάποιας σπουδαιότητος, καλής ή κακής.
Η γυναικεία διάνοια αναγνωρίζει καθαρώτερα τις μεγάλες αλήθειες οι οποίες κρύβονται σε όλα τα είδη των θρησκειών. Αντλεί δε από την υπέρτατη σοφία σθένος με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, γι΄ αυτό και αντέχει τις θλίψεις της καρτερικότερα απ΄ ότι ο άνδρας και νοσηλεύει ασθενείς αποτελεσματικότερα.
Στην ιστορία του πολιτισμού ο άνδρας σφετερίστηκε την κυριαρχία της κοινωνίας, αποκλείοντας την γυναίκα, διότι κρίνοντας από την ισχυρότερη φυσιολογική σύσταση, ταύτισε την ανδρική φύση με το χαρακτηριστικό της θεότητος και κήρυξε αυτήν αποκλειστικώς αρσενική. Δεν είχε μάθει ακόμη ότι η ανδρική ισχύς είναι κατά μέγα μέρος προϊόν της θηλυκής διάνοιας.
Κάθε ρώμη που εκδηλώνεται από τους άνδρες πρόεκυψε κατά το πλείστον από την γυναικεία έμπνευση. χωρίς το θηλυκό, το αρσενικό δεν μπορεί να έχη αρκετή δύναμη, και όταν τούτο γίνη κατανοητό, θα αναγνωρισθή η θηλυκή φύση της θεότητος η οποία συνυπάρχει με την αρσενική, και ως συνέπεια θα προκύψη η παλινόρθωση της γυναίκας στην συγκυριαρχία της κοινωνίας.
Εν τούτοις αν και μη ανεγνωρισμένη συγκυρίαρχος η γυναικεία διάνοια κατευθύνει τους στοχασμούς των κυριαρχούντων κατά μεγάλο μέρος. Μισής ώρας συζήτηση με γυναίκα μπορεί να τροποποιήση σημαντικά τους στοχασμούς του ανδρός απλώς και μόνο με την νοερή επίδραση. Εάν η μεταβολή είναι προς το καλύτερο ή το χειρότερο, τούτο εξαρτάται από το αν η γυναίκα εχη ή μη, την συνήθεια να απαιτή από την υπέρτατη σοφία φως και οδηγία.
Όσες φορές η γυναικεία καρδιά ταράσσεται από τις οδύνες του κόσμου και ποθεί εξαφάνιση όλων των κακών, θέτει σε ενέργεια λεπτεπίλεπτα κύματα αδιοράτου δυνάμεως η οποία τείνει στην κατάργηση αυτών των κακών. Και όταν αυτό το ρεύμα συναντηθεί με τους κυματισμούς τους οποίους εξαποστέλλουν όμοιες γυναικείες καρδιές, ο όγκος της επιδράσεως πολλαπλασιάζεται.
Η υπέρτατη σοφία δρα επί των ανθρωπίνων υποθέσεων μέσω της γυναικείας καρδιάς η οποία είναι όργανο λεπτότερο του ανδρικού νου και ισχυρότερη δύναμη. ο άνδρας έχει ανάγκη αυτής της δυνάμεως στην ώριμη ηλικία του όσο είχε ανάγκη αυτής και ως βρέφος.
Η μητέρα ισχυροποιεί το βρέφος της με την αγάπη την οποία του προσφέρει. η αληθινή αγάπη, ας μη το ξεχνάμε, είναι ζωή και δύναμη. η τροφή δεν δίνει τόση ακμή και δύναμη όση δίνει η αγάπη. και όταν το βρέφος γίνει άνδρας και τότε έχει ανάγκη της γυναικείας διάνοιας. και την απορροφά χωρίς να το γνωρίζει.
…Η γυναίκα χορηγεί ασυνείδητα και ο άνδρας αντλεί ασυνείδητα. και όταν η γυναίκα αιτη γαληνιαιως οδηγία και φως από την υπέρτατη σοφία κάθε δράση βαίνει σε αίσιο τέλος. Και όταν ο άνδρας αναγνωρίζη ότι αντλεί δύναμη από την γυναίκα η οποία καθοδηγείται κατ΄ αυτόν τον τρόπο, η δράση του είναι σαν να ήταν δράση γίγαντος ή θεού.
Ο νόμος αυτός δεν συνεπάγεται υπεροχή της γυναίκας. όταν λέμε ότι ο οφθαλμός βλέπει αλλά το χέρι εκτελεί, δεν συνεπάγεται από αυτό ότι το χέρι είναι υποδεέστερο του οφθαλμού. Όπως ο άνδρας εξαρτάται από την γυναίκα όσον αφορά στην πνευματική δύναμη, ομοίως και η γυναίκα εξαρτάται από τον άνδρα όσον αφορά στην βάση της ενέργειας.
Εξουσία του ενός επί του άλλου είναι κάτι το παράλογο και εκτρωματικό. ούτε το σύρμα μπορεί να εχη εξουσία επί του ηλεκτρισμού τον οποίο μεταφέρει ούτε ο ηλεκτρισμός επί του σύρματος. Συνδυασμός των λειτουργιών του αρσενικού και του θηλυκού αναλόγως προς τον συνδυασμό των λειτουργιών του σύρματος και του ηλεκτρισμού, είναι η συμβίωση ανδρός και γυναικός.
Ακόμη δεν έχη κατανοηθεί αυτό, και εξακολουθεί να επικρατή η ανδρική θεωρία ότι η γυναίκα είναι δευτερεύουσα δύναμη. Η δε γυναίκα απορροφώσα τον ανδρικό αυτό στοχασμό, θέτει τον εαυτόν της σε δεύτερη μοίρα, αλλά τούτο είναι πλάνη και η επί της πλάνης αυτής θεωρία του ανδρός βαθμηδόν υποχωρεί στον αυξανόμενο σπινθήρα του θειου φωτός το όποιο τείνει να διαπεράσει τα παχεία στρώματα της αμάθειας και υλοφροσύνης και να διαλάμψη μέγα σε μεγάλη έκταση.
Το αρσενικό και το θηλυκό ισχυροποιούνται αμοιβαίως με την κατάλληλη συζυγία μεταξύ τους. τούτο γίνεται φανερό σε όλες τις φάσεις του βίου και σε όλες τις βαθμίδες της υπάρξεως. Αλλά γίνεται πασιφανές τρανώτερα στην ανθρώπινη σφαίρα όπου με τον αληθινό γάμο δημιουργείται ένα θαυμάσιο σύνολο του οποίου τα δυο μέρη είναι το αρσενικό και το θηλυκό. Με τον αληθινό γάμο το ζεύγος των συζύγων είναι πανίσχυρο. ο στοχασμός και των δυο με την επίδραση του και στους δυο, φέρει αρμονία η όποια εξασφαλίζει υγεία και σθένος, παντοτινή νεότητα και αύξουσα ωριμότητα σκέψεως.
Μόνος ο άνδρας ή μόνη η γυναίκα δεν μπορεί να τα κατορθώσει αυτά. πρέπει να είναι σε συζυγία και να ταιριάζουν ο άνδρας και η γυναίκα μεταξύ τους. έτσι συζευχθέντες αποτελούν συνεχή άντληση ισχύος και φωτός από την υπέρτατη πηγή της ζωής. η κοινωνική εξέλιξη θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα τέτοιο γάμο, κάποτε. σήμερα τέτοια ζευγάρια είναι λιγοστά. Οι νόμοι του βίου αγνοούνται και παραβιάζονται σ΄ αυτήν την σφαίρα περισσότερο παρά όσο αγνοούνται και παραβιάζονται σε οποιαδήποτε άλλη σφαίρα. και συνέπεια τούτου είναι ότι επικρατεί συζυγική κακοδαιμονία παντού.»
 
ΠΛΑΤΩΝ  ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
"ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ" 1931

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου