Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ Μ. Π. ΒΡΕΤΟΥ


Ἡμερολόγιον διά τό ἔτος 1861 [– Ἐθνικόν ἡμερολόγιον διά τό ἔτος 1862 – διά τό ἔτος 1863 – διά τό δίσεκτον ἔτος 1864 – τοῦ ἔτους 1865 – 1866 – 1867– τοῦ δισέκτου ἔτους 1868 – τοῦ ἔτους 1869 – 1870 – 1871]. Ἀθήνα ([Α]´), 1861, Παρίσι, Didot ([Β]´), 1861, Ἀθήνα (Γ´), χ.χ., Παρίσι & Ἀθήνα (Δ´-Η´), χ.χ., Λειψία, Παρίσι & Ἀθήνα (Θ´-ΙΑ´), χ.χ. τά ἔτη [Α]´-ΙΑ´ δεμένα σέ 10 τόμους (τά [Α]´ καί Β´ μαζί), 8ο, 32, 108, 288, 280, 400 + 72, 447 + 40, 480 + 48, λβ´ + 472 + 32, 750 + 29, 500 + 16 καί LXXX + 544 + 4 σ. Συνολικά 120 λιθόγραφοι καί 15 χαλκόγραφοι πίνακες μέ πορτραῖτα, 62 λιθογραφίες μέ τίντα, 4 (ἀπό τίς 8) χρωμολιθογραφίες, 2 χαλκογραφίες καί 2 ἐπικολλημένες φωτογραφίες ἐκτός κειμένου, πολυάριθμες ὁλοσέλιδες ξυλογραφίες, διαφημίσεις στό τέλος τῶν ἐτῶν Δ´-ΙΑ´. Ἀρχικό πανί χρυσωμένες οἱ ἀκμές τῶν Ε´-ΙΑ´). Γκίνης & Μέξας, 8655, 8601 & 9051, Ἠλιού & Πολέμη, 1864.96, 1865.123, 1866.99, 1867.92, 1868.102, 1869.107, 1870.119 & 1871.155. (10)  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου