Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΑ ΤΖΑΝΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΓΙΑ ΕΦΕΤΟΣ οι ανασκαφές στη Ρίζα (Τζανάτα του Πόρου). Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ανασκαφής Αντώνη Βασιλάκη ολοκληρώθηκαν τα ημερολόγια της ανασκαφής και την ταξινόμηση των ευρημάτων της φωτεινής περιόδου. Τα ευρήματα επιστράφηκαν στο Μουσείο Αργοστολιού για φύλαξη και αποθήκευση. Στην ανασκαφή έγινε διευθέτηση των ερειπίων ώστε να αντέξουν στη χειμερινή ταλαιπωρία της βροχής. Ανάμεσα στους συντηρητές μια δικιά μας αρχαιολόγος-συντηρήτρια η Χριστίνα Δεσαλέρμου!!!