Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

«ΑΦΙΈΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΆΔΙΟ ΧΕΡΝ (1850-1904)»


200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ


ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ