Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΓΟΣ»ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΑΠΕΡΓΗΚυριακή 16 Μαρτίου 2014. Το σεμινάριο βασίζεται στο ρεπερτόριο της ομάδας Αερίτες αλλά και στη μέθοδο και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η χορογράφος Πατρίσια Απέργη κατά τη δημιουργική διαδικασία. Στο σεμινάριο θα διδαχθούν μερικές από τις κινησιολογικές προσεγγίσεις και τους τρόπους έρευνας της ομάδας, με σκοπό να οδηγηθούμε στη δημιουργία πρωτότυπου κινητικού κώδικα και τελικής χορογραφικής σύνθεσης, μέσα από καθοδηγημένες ασκήσεις και αυτοσχεδιασμό.