Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΑΖΑΖΗ.


Η ΜΝΗΜΕΙΟΚΤΟΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΣ


ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΜΩΣΑΪΚΟ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΟΥ-ΒΕΡΒΕΡΗ