Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΣΛΗΜΑΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΤΟ 1878Γράφουσιν ἐξ Ἰθάκης εἰς τὴν «Παλιγγενεσίαν», ὅτι ἔφθασεν ἐκεῖ ὁ κ Σλῆμαν ὅπως τῇ ἀδείᾳ τῆς κυβερνήσεως ἐπιχειρήσῃ ἀνασκαφὰς εἰς ὅσα μέρη τῆς νήσου ἡ ἱστορία καὶ τὰ ἀθάνατα ἔπη τοῦ Ὁμήρου παρέχουσι διδόμενα ὅτι ὑπάρχουσιν ἀρχαιότητες. Ὁ κ.Σλῆμαν ἤρξατο ἤδη τῶν ἐργασιῶν του ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ δήμῳ Πολυκτορίων «Σχολείου τοῦ Ὁμήρου» καὶ προεῖπεν ὅτι «θέλει δοξάσει τὴν νῆσον τοῦ Ὀδυσσέως διὰ τῆς ἀνευρέσεως ἀντικειμένων πολλοῦ λόγου ἀξίων».
Εφημερίς «Παλιγγενεσία», αρ φύλ. 231, 19.08.1878

Ερρίκος Σλήμαν. Ελαιογραφία του S. Hodges, 1877

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου