Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥΟικόσημο οικογένειας Βλασοπούλου
Η οικογένεια Βλασοπούλου (Ιταλικά: Vlasopulo) είναι μια από τις παλαιότερες [1] αρχοντικές οικογένειες της Κέρκυρας.
Γενικά στοιχεία
Η οικογένεια έλκει την καταγωγή της από το Βυζάντιο με παρουσία αιώνων στην περιοχή της Πελοποννήσου καθώς σε αυτήν της Ιθάκης και της Κέρκυρας. Στην Κέρκυρα εγκαταστάθηκαν στα 1555 μετά την φυγή κάποιων μελών της από την Ιθάκη λόγω της κατάστασης που επικρατούσε εκείνη την εποχή στον Ελλαδικό χώρο. Σύντομα αρκετά από τα μέλη της οικογένειας Βλασοπούλου διακρίθηκαν σε διάφορους τομείς της πάλαι ποτέ βενετοκρατούμενης κοινωνίας της Κέρκυρας όπως στην πολιτική, τα γράμματα και τις τέχνες. Το 1642 η οικογένεια Βλασοπούλου γράφτηκε στην Χρυσή Βίβλο των ευγενών της Κέρκυρας (Libro d'Oro). Ατύπως η οικογένεια διατηρούσε τον τίτλο του κόμη. Ο συγκεκριμένος τίτλος δεν αποδόθηκε ποτέ με επίσημο τρόπο από το συμβούλιο των ευγενών της Κέρκυρας αλλά των διεκδικούσε η οικογένεια βάση των δεσμών αίματος η οποία είχε με άλλες μεγάλες οικογένειες της Κέρκυρας όπως με την αρχοντική οικογένεια Μαρκορά και την επίσης πριγκιπική οικογένεια Βούλγαρι(η)[2], οι οποίες κατείχαν τον τίτλο. Η οικογένεια μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα προσφωνούνταν με τον τίτλο του κόμη και ήταν κληρονομικός τόσο για τα άρρενα όσο και για τα θηλυκά μέλη. Η οικογένεια διατηρούσε δεσμούς αίματος και με την αρχοντική οικογένεια Καποδίστρια από γαμήλια ένωση των δύο οικογενειών.[3] Μέλος της ίδιας οικογένειας είναι και ο Γεράσιμος Μαρκοράς.

Το 1967 κάποια από τα μέλη της οικογένειας είχαν εκφράσει την επιθυμία να κινηθούν δικαστικώς εναντίον του ελληνικού δημοσίου ώστε να επιτύχουν να αποσπάσουν μια de facto αναγνώριση του τίτλου ευγενείας σαν τίτλο τιμής αλλά δεν το έπραξαν λόγω του πραξικοπήματος υπό τη σκέψη ότι θα προκαλούσαν το δημόσιο αίσθημα.

Αντίγραφο απο Libro d'Oro (Vlasopulo)
Μέλη
Σύμφωνα με έγγραφα και παπύρους οι οποίοι φυλάσσονται στο ιστορικό αρχείο της Κέρκυρας φαίνεται πως η οικογένεια είχε έντονη σχέση και με τον κλήρο καθώς πολλά από τα μέλη της φέρουν διάφορα εκκλησιαστικά αξιώματα. Σήμερα η οικογένεια Βλασοπούλου έχει απογόνους στην Κέρκυρα, την Λήμνο, την Χίο και την Αθήνα καθώς και σε χώρες του εξωτερικού όπως τις Η.Π.Α., Καναδά και την Γερμανία.

Σε αντίγραφο της Χρυσής Βίβλου (Libro d'Oro) αναφέρονται τα εξής ονόματα από την οικογένεια:
Τιμόθεος Βλασόπουλος (Κλάδος της Κέρκυρας)
Φράνκο Βλασόπουλος (1659), γιος του Τιμοθέου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Στυλιανός Α' Βλασόπουλος σύζυγος της κόμισσας Στελούλας Καποδίστρια, γιος του Τιμοθέου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Ιάκωβος Βλασόπουλος, γιος του Τιμοθέου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Στυλιανός Βλασόπουλος (1690), γιος του Ιακώβου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Ιωάννης Βλασόπουλος (1679), σύζυγος της κόμισσας Διαμαντίνας Μαρκορά γιος του Ιακώβου (Κλάδος της Κέρκυρας)
κόμης Νικόλαος Βλασόπουλος (1719), γιος του Ιωάννη (Κλάδος της Κέρκυρας) και της κόμισσας Διαμαντίνας Μαρκορά
κόμης Τιμόθεος Βλασόπουλος (1712), σύζυγος της κόμισσας Μιλούλιας Βούλγαρι(η)[2] και γιος του Ιωάννη (Κλάδος της Κέρκυρας) και της κόμισσας Διαμαντίνας Μαρκορά
κόμης Στυλιανός Βλασόπουλος (1748 - 1822), στέλεχος τοπικής αυτοδίοικησης Κέρκυρας, Πρύτανης (Διοικητής) της Λευκάδας, γερουσιαστής, νομικός και γιος του Τιμοθέου (Κλάδος της Κέρκυρας) και της κόμισσας Μιλούλιας Βούλγαρι(η)[2]
κόμης Ιωάννης Βλασόπουλος, γιος του Στυλιανού (1748 - 1822) (Κλάδος της Κέρκυρας)
κόμης Νικόλαος Βλασόπουλος, γιος του Στυλιανού (1748 - 1822) (Κλάδος της Κέρκυρας)
κόμης Σπυρίδων Βλασόπουλος, γιος του Στυλιανού (1748 - 1822) (Κλάδος της Κέρκυρας)
κόμισσα Αδαμαντία Βλασοπούλου, σύζυγος του κόμη Νικολάου Θεοτόκη και κόρη του Στυλιανού (1748 - 1822) (Κλάδος της Κέρκυρας)

Απόγονοι μετά την (Libro d'Oro) εποχή:
κόμης Φανούριος Βλασόπουλος (1800), γιος του Στυλιανού (1748 - 1822) (Κλάδος της Κέρκυρας)
κόμης Στυλιανός Βλασόπουλος[1] (1823), γιος του Φανούριου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Αναστάσιος Βλασόπουλος (1848), γιος του Στυλιανού (Κλάδος της Κέρκυρας)
Ελένη Βλασοπούλου (1850), κόρη του Στυλιανού (Κλάδος της Κέρκυρας)
Γιοργέτα Βλασοπούλου (1852), κόρη του Στυλιανού (Κλάδος της Κέρκυρας)
Ιωαννέτα Βλασοπούλου (1859), κόρη του Στυλιανού (Κλάδος της Κέρκυρας)
Σοφία Βλασοπούλου (1861), κόρη του Στυλιανού (Κλάδος της Κέρκυρας)
Αικατερίνη Βλασοπούλου (1865), κόρη του Στυλιανού (Κλάδος της Κέρκυρας)
Δημήτριος Βλασόπουλος (1853), γιος του Στυλιανού (Κλάδος της Κέρκυρας)
Σπυρίδων Βλασόπουλος (1876), γιος του Δημητρίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Αθανασία Βλασοπούλου (1898), κόρη του Σπυρίδωνος (Κλάδος της Κέρκυρας)
Δημήτριος Βλασόπουλος (1900), γιος του Σπυρίδωνος (Κλάδος της Κέρκυρας)
Φανούριος Βλασόπουλος (1932), γιος του Δημητρίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Δημήτριος Βλασόπουλος (1962), γιος του Φανουρίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Πηνελόπη Βλασοπούλου (1964), κόρη του Φανουρίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Γεώργιος Βλασόπουλοος (1966), γιος του Φανουρίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Κωνσταντίνος Βλασόπουλος (1937), γιος του Δημητρίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Σπυρίδων Βλασόπουλος, γιος του Κωνσταντίνου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Στυλιανός Βλασόπουλος (190-), γιος του Σπυρίδωνος (Κλάδος της Κέρκυρας)
Στέφανος Βλασόπουλος (1904), γιος του Σπυρίδωνος (Κλάδος της Κέρκυρας)
Θεοδόσης Βλασόπουλος (190-), γιος του Σπυρίδωνος (Κλάδος της Κέρκυρας)
Κωνσταντίνος Βλασόπουλος (1937), γιος του Θεοδοσίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Θεοδόσιος Βλασόπουλος (1962), γιος του Κωνσταντίνου (1937) (Κλάδος της Κέρκυρας)
Αγγελική Βλασοπούλου (1964), κόρη του Κωνσταντίνου (1937) (Κλάδος της Κέρκυρας)
Στυλιανός Βλασόπουλος (1968), γιος του Κωνσταντίνου (1937) (Κλάδος της Κέρκυρας)
Άγγελος Βλασόπουλος (1968), γιος του Κωνσταντίνου (1937) (Κλάδος της Κέρκυρας)
Ελένη Βλασοπούλου (1938 - 1941), κόρη του Θεοδοσίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Γεώργιος Βλασόπουλος (1940), γιος του Θεοδοσίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Αγγελική Βλασοπούλου (1968), κόρη του Γεωργίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Νικολέττα Βλασοπούλου (1970), κόρη του Γεωργίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Στέφανος Βλασόπουλος (1942 - 2010), γιος του Θεοδοσίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Ιωάννα Βλασοπούλου (1946), κόρη του Θεοδοσίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Σοφία Βλασοπούλου (1948), κόρη του Θεοδοσίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Σπυρίδων Βλασόπουλος (190-|1950), γιος του Θεοδοσίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Αντιγόνη Βλασοπούλου (19-|1951), κόρη του Θεοδοσίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Νικόλαος Βλασόπουλος (1957), γιος του Θεοδοσίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Ανδρέας Βλασόπουλος (1959), γιος του Θεοδοσίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Στυλιανή Βλασσοπούλου (1912), κόρη του Σπυρίδωνος (Κλάδος της Κέρκυρας)
Κωνσταντίνα Βλασοπούλου (1879), κόρη του Δημητρίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Αντώνιος Βλασόπουλος (1881), γιος του Δημητρίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Πηνελόπη Βλασοπούλου (1905), κόρη του Αντωνίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Αριστοτέλης Βλασόπουλος (1907), γιος του Αντωνίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Φώτιος Βλασόπουλος (1910), γιος του Αντωνίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Μαρία Βλασοπούλου (1912), κόρη του Αντωνίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Αικατερίνη Βλασοπούλου (1919), κόρη του Αντωνίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
 Φωτεινή Βλασοπούλου (1922), κόρη του Αντωνίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
 Σπυρίδων Βλασόπουλος (1924), γιος του Αντωνίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Αλέξανδρος Βλασόπουλος (1927), γιος του Αντωνίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Νικόλαος Βλασόπουλος (1885), γιος του Δημητρίου (Κλάδος της Κέρκυρας)
Γεώργιος Βλασόπουλος (1874 - 1937) (Διοικητής των αλυκών Κέρκυρας και Ζακύνθου), σύζυγος Μαργαρίτας Καλογεροπούλου (1870 - 1903), γιος του Δημητρίου Βλασόπουλου και της Θεοδώρας Κοτινά (Κλάδος της Κέρκυρας)
Κωνσταντίνος Βλασόπουλος (1904), γιος του Γεωργίου Βλασόπουλου (1874 - 1937) και της Μαρίνας Ζερβού (Κλάδος της Κέρκυρας)
Κάρολος Βλασόπουλος (1930), γιος του Κωνσταντίνου (Κλάδος της Κέρκυρας - Χίου)
Αριστοτέλης Βλασόπουλος (1906), γιος του Γεωργίου Βλασόπουλου (1874 - 1937) και της Μαρίνας Ζερβού (Κλάδος της Κέρκυρας)                                        Αλεξάνδρα Βλασοπούλου (1909), κόρη του Γεωργίου Βλασόπουλου (1874 - 1937) και της Μαρίνας Ζερβού (Κλάδος της Κέρκυρας)
Αγγελική Βλασοπούλου (1917), κόρη του Γεωργίου Βλασόπουλου (1874 - 1937) και της Χρυσούλας Μικρούλη (Κλάδος της Κέρκυρας)
Νικόλαος Βλασόπουλος (1918), γιος του Γεωργίου Βλασόπουλου (1874 - 1937) και της Χρυσούλας Μικρούλη (Κλάδος της Κέρκυρας)
Σπυριδούλα Βλασοπούλου - Λαούπη (1921), κόρη του Γεωργίου Βλασόπουλου (1874 - 1937) και της Χρυσούλας Μικρούλη (Κλάδος της Κέρκυρας)
Σταμάτιος Βλασόπουλος (1926), γιος του Γεωργίου Βλασόπουλου (1874 - 1937) και της Χρυσούλας Μικρούλη (Κλάδος της Κέρκυρας)
Ευδοκία Βλασοπούλου (1929), κόρη του Γεωργίου Βλασόπουλου (1874 - 1937) και της Χρυσούλας Μικρούλη (Κλάδος της Κέρκυρας)
Ονούφριος Βλασόπουλος απεβίωσε το (2004), γιος του Γεωργίου Βλασόπουλου (1874 - 1937) και της Χρυσούλας Μικρούλη (Κλάδος της Κέρκυρας)
Μαρία Βλασοπούλου, κόρη του Γεωργίου Βλασόπουλου (1874 - 1937) και της Χρυσούλας Μικρούλη (Κλάδος της Κέρκυρας)
Ισμήνη Βλασοπούλου, κόρη του Γεωργίου Βλασόπουλου (1874 - 1937) και της Χρυσούλας Μικρούλη (Κλάδος της Κέρκυρας)
Γεωργία - Διονυσία Βλασοπούλου, κόρη του Γεωργίου Βλασόπουλου (1874 - 1937) και της Χρυσούλας Μικρούλη (Κλάδος της Κέρκυρας)
Νικόλαος Βλασόπουλος (1931), γιος του Γεωργίου Βλασόπουλου (1874 - 1937) και της Χρυσούλας Μικρούλη (Κλάδος της Κέρκυρας)
Φώτιος Βλασόπουλος (1899 - 1900), γιος του Γεωργίου Βλασόπουλου (1874 - 1937) και της Μαργαρίτας Καλογεροπούλου (1870-1903) (Κλάδος της Κέρκυρας)
Θεοδώρα Βλασόπουλου (1900 - 1980), σύζυγος Φιλίππου Παγιάτη (1900 - 1988) και κόρη του Γεωργίου Βλασόπουλου (1874 - 1937) και της Μαργαρίτας Καλογεροπούλου (1870 - 1903) (Κλάδος της Κέρκυρας)
Καλλιρόη Βλασοπούλου - Κουρή (1934), κόρη της Θεοδώρας (Κλάδος της Κέρκυρας)
Νικολέτα Βλασοπούλου - Δημητριάδη (1925 - 2012), κόρη της Θεοδώρας (Κλάδος της Κέρκυρας)
Βαρβάρα Βλασοπούλου - Γιαννακουδάκη (1954), κόρη της Νικολέτας Βλασοπούλου - Δημητριάδη (1925 - 2012) και του Μιχαήλ Δημητριάδη - Aslan (1926 - 1988) (Κλάδος της Κέρκυρας - Λήμνου)
Μιχαήλ Βλασόπουλος - Γιαννακουδάκης (1987) εκ των τελευταίων απογόνων της δυναστείας, γιος της Βαρβάρας Βλασοπούλου - Γιαννακουδάκη (1954) και του Κωνσταντίνου Γιαννακουδάκη (1944) (Κλάδος της Λήμνου)
Διονύσιος Α' Βλασόπουλος - Παγιάτης (1929 - 1938), γιος της Θεοδώρας (Κλάδος της Κέρκυρας)
Κωνσταντίνα Βλασοπούλου - Κολονιάρη (1927 - 2013), κόρη της Θεοδώρας (Κλάδος της Κέρκυρας - Αθηνών)
Αιμίλιος Βλασόπουλος - Κολονιάρης (1965), γιος της Κωνσταντίνας (1927 - 2013) (Κλάδος των Αθηνών)
Μαργαρίτα Βλασοπούλου - Τσιμπόλα (1930), κόρη της Θεοδώρας (Κλάδος της Κέρκυρας - Αθηνών)
Νίκη Βλασοπούλου - Σπανού (1945), κόρη της Θεοδώρας (Κλάδος της Κέρκυρας - Γερμανίας)
Διονύσιος Β' Βλασόπουλος - Παγιάτης (1939), γιος της Θεοδώρας (Κλάδος της Κέρκυρας - Γερμανίας)
Νικολέτα Βλασοπούλου - Παγιάτη (1970), κόρη του Διονυσίου (Κλάδος της Γερμανίας)
Μαριάννα Βλασοπούλου - Παγιάτη (1976), κόρη του Διονυσίου (Κλάδος της Γερμανίας)

Tο 1920 θεσπίστηκε πρωτόκολλο (ιδιωτικό συμφωνητικό) στην οικογένεια Βλασοπούλου το οποίο υποχρέωνε τα θηλυκά μέλη να υιοθετούν και το επώνυμο της δυναστείας έτσι ώστε να εκλείψει ο κίνδυνος να χαθεί το επίθετο με την πάροδο του χρόνου και για αυτό σε κάποιες περιπτώσεις μελών υπάρχει σύνθετη ονομασία. Σήμερα το επώνυμο της οικογένειας το υιοθετούν και άρρενα μέλη τα οποία συνδέονται με την οικογένεια μέσω των μητέρων τους.

Πηγές
Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας
Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας
Προσωπικό αρχείο οικογένειας Βλασοπούλου
Πανεπιστήμιο Κρήτης
www.corfuhistory.eu/file.php?11696
http://artmag.gr/articles/art-articles/about-art/item/3731-greek-arms-nobles

Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Άρθρο της Livepedia.gr
Ιστοσελίδα της Οικογένειας Βλασοπούλου    http://www.ygeiaonline.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=13041:blassopoylos_stylianos

Παραπομπές
[1] Στοιχεία για τον Στυλιανό Βλασόπουλο
[2] Εγκυκλοπαίδεια "Νέα Δομή", εκδόσεις Τεγόπουλου - Μανιατέα, λήμμα: Στυλιανός Βλασσόπουλος, τόμος 7, σελ.174
[3] Πυλαρινός, Τα νομίσματα της νεωτέρας Ελλάδος (1828 - 2000), εκδόσεις Πυλαρινός, σελ.12

Από τη Βικιπαίδεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου