Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ» ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΤΟ 1947Το υπολιμεναρχείον Ιθάκης πιστοποιεί ότι, ως εμφαίνονται εκ των παρ αυτώ τηρουμένων Νηολογίων των δευτέρας κλάσεως ατμοπλοίων, συναντάται επί το φορτηγού ατμοπλοίου ονόματι «Τηλέμαχος» κόρων καθαράς χωρητικότητος 2145 κ. 09/100 εξ ολικής 3658, 41/100 υπό διεθνές διακριτικόν σήμα S.VJ.L.  υπ αριθ. 16 νηολογίου Ιθάκης είναι οι εξής.
(Ακολουθούν ονόματα και ποσοστά επί του πλοίου)

Κατ αίτησιν του Γεωργίου Ε. Ευθυμίου δικηγόρου Αθηνών εκδίδεται το παρόν πιστοποιητικόν δια πάσαν νόμιμον χρήσιν αποκλειομένης της κατά του Δημοσίου.
Εν Ιθάκη τη 23η Σεπτεμβρίου 1947


Φωτογραφία του ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Δρακούλη στο Βαθύ της Ιθάκης το 1938.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου