Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»"Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ" κυκλοφόρησε στο Λονδίνο από τον Ιούλιο του 1860 έως τον Ιούνιο του 1862, συμπληρώνοντας τέσσερις εξαμηνιαίους τόμους με 103 ή 104 τεύχη. Είχε σχήμα 4ο μέγα, τρίστηλο με 32, 24 ή 16 σελίδες και συνεχή σελιδαρίθμηση σε κάθε τόμο. Κυκλοφορούσε εβδομαδιαίως "κατά Πέμπτην, μετά παραρτήματος!!"
Το πολιτικό αυτό παράρτημα είχε την ίδια σελιδαρίθμηση με το κυρίως περιοδικό μόνο που δίπλα στο αριθμό σελίδος έλεγε: (δις) και ήταν συνήθως τετρασέλιδο. Είχε πλούσια εικονογράφηση αλλά με λίγα δυστυχώς Ελληνικά θέματα και τοπιά.
Πολύ αργότερα , το 1891 όταν ο εκδότης του Στέφανος Ξένος, είχε πλέον εγκατασταθεί στην Ελλάδα, κυκλοφόρησε και ένας τόμος του Βρεττανικού Αστέρος στην Αθήνα.
Ο Απόστολος Σαχίνης, στο βιβλίο του : "Συμβολή στην Ιστορία της Πανδώρας και των παλιών περιοδικών" Αθήνα 1964, σημειώνει οτι: Ήταν περισσότερο πολιτική εφημερίδα παρά "φιλολογικό" περιοδικό. Οι σελίδες του περιέχουν πληροφορίες πολιτικές, οικονομικές, εμπορικές ή πολιτικά άρθρα και σχόλια που αναφέρονται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις μεγάλες ξένες χώρες".
Πράγματι σε αναλογία με τον όγκο της ύλης που δημοσιεύεται στις σελίδες του περιοδικού, οι πρωτότυπες ελληνικές φιλολογικές συνεργασίες είναι ελάχιστες.
Στην έκδοση των Αθηνών ο Σ. Ξένος μετατρέπει το περιοδικό σε ημερησία εφημερίδα και κυκλοφορεί 148 φύλλα, στην αρχή οκτασέλιδα και προς το τέλος τετρασέλιδα με ξεχωριστή σελιδαρίθμηση. Χρησιμοποιεί και τα δύο κλισέ για την σελίδα τίτλου που είχε χρησιμοποιήσει πριν από τριάντα χρόνια και φαίνεται καθαρά η διαφορά ποιότητος χαρτιού και εκτυπώσεως από την έκδοση του Λονδίνου.
Όπως μας πληροφορεί στο πρώτο φύλλο της εκδόσης Αθηνών, το περιοδικό του είχε αφήσει 17.000 λίρες Στερλίνες ζημία, και συνεχίζει εξηγώντας τους λόγους διακοπής της εκδόσεως που ωφείλονται στην πολεμική του εναντίον της Τουρκίας, η οποία "εξηρέθισε τον τε Σουλτάνον και το φιλότουρκον υπουργείον του κόμητος Ρώσσελ επί τοσούτον, ώστε αυθαιρέτως να διακόψη την έκδοσίν του επί εδάφους ελευθέρου...". Εξηγεί δε ακόμα γιατί διατηρεί τον τίτλον "Βρεττανικός Αστήρ" αν και επί Ελληνικού εδάφους πλέον, αναφερόμενος στο κύριον άρθρον των "Καιρών" (TIMES) του Λονδίνου της 21ης Ιουλίου 1862 όπου ασκείται κριτική κατά της Αγγλικής Κυβερνήσεως δια την παύσιν.
Και η έκδοση των Αθηνών είχε ελάχιστη φιλολογική ύλη, αν εξαιρέσουμε ορισμένα συγγράμματα του ιδίου του Σ. Ξένου τα οποία παρουσίαζε από τις στήλες της εφημερίδας του σε συνέχειες.
Η ετήσια συνδρομή στο Λονδίνο ήταν 3 λίρες και 3 σελίνια και η έκδοση των Αθηνών "τιμάται λεπτά 10" το φύλλο.

Η πλήρης Βιβλιογραφία του Βρεττανικού Αστέρος είναι:
ΤΟΜΟΣ Α:        9 Ιουλίου 1860 - 27 Δεκεμβρίου      τεύχη 1 - 25
ΤΟΜΟΣ Β:        3 Ιανουαρίου 1861 - 27 Ιουνίου       τεύχη 26 - 52
ΤΟΜΟΣ Γ:        4 Ιουλίου 1861 - 26 Δεκεμβρίου       τεύχη 53 - 78
ΤΟΜΟΣ Δ:        2 Ιανουαρίου  1862 - 19 Ιουνίου      τεύχη 70 - 103(4)
ΤΟΜΟΣ Ε:        20 Οκτωβρίου 1891 - 25 Απριλίου   τεύχη 105 - 253

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου