Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

«Ο ΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»

Το συγκεκριμένο Συνέδριο θα συγκεντρώσει στην Κέρκυρα μεγάλο αριθμό φιλελλήνων ακαδημαϊκών από την ευρωπαϊκή διανόηση στην αρχή της θερινής περιόδου και με τον τρόπο αυτό μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη της Κέρκυρας τόσο ως τόπου συνάντησης και μεταλαμπάδευσης του ευρωπαϊκού πνεύματος όσο και ως κέντρου συνεδριακού τουρισμού.

Στο συνέδριο αυτό θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στον αγώνα ως δομικό, λογοτεχνικό και ρητορικό μοτίβο, ως πολιτικό μέσο προβολής και επιβολής εξουσίας αλλά και ως ανταγωνιστικό στοιχείο παράστασης και παρουσίασης. Ο αγώνας είναι, ανάμεσα σε άλλα, το θεματικό και λογοτεχνικό μοτίβο σε κείμενα πολιτικών συγκρούσεων και πολιτικής κριτικής. Οι σύγχρονοι μελετητές έχουν δώσει έμφαση σε επιμέρους εκφάνσεις του αγώνος σε όλα τα είδη της κλασικής λογοτεχνίας, το έπος, τη λυρική ποίηση, το δράμα, την ιστοριογραφία και τη ρητορεία, και έχουν φωτίσει την πρόσληψη των λογοτεχνικών ειδών υπό το πρίσμα αυτό. Θέτουμε ως κύριο στόχο μας μέσα από τις ανακοινώσεις του συνεδρίου να παρουσιαστεί μια συνολική εικόνα του αγώνος ως τύπου και μοτίβου από την πρώτη μορφή της δημιουργίας έως και την απήχηση των έργων της κλασικής λογοτεχνίας στο κοινό των αρχαίων ελληνικών πόλεων. Ως αποτέλεσμα, το συνέδριο θα προωθήσει μία νέα συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα σε ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και ιδεολογικών προσεγγίσεων.

Προς τιμή του Ελληνιστή Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Chris Carey.

24-27 Ιουνίου 2015 Αμφιθέατρο,

Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου