Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΝΗΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΞΟΥΣΜαλτέζου Χρύσα (ἔκδοση), Μνήμες ανθρώπων, τόπων και κτισμάτων στους Παξούς της υστεροβυζαντινής περιόδου. Αρχειακά αποτυπώματα, Βενετία-Αθήνα 2010, σ. 110, 14Χ21 εκ., ISBN 978-960-7743-50-3.
Στο βιβλίο δημοσιεύονται αρχειακά τεκμήρια που αφορούν τους ναούς των Παξών, τα οποία περιέχονται σε φάκελο της σειράς Deputati ad pias causas του Κρατικού Αρχείου της Βενετίας, μαζί με άλλο αρχειακό υλικό που αφορά την περιουσία των ναών και των μονών των νησιών του Ιονίου και των ηπειρωτικών εξαρτημάτων της Βενετίας (Πάργα, Βόνιτσα και Πρέβεζα) στο τέλος του 18ου αιώνα. Μέρος του υλικού αυτού, που αφορά την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά έχει ήδη δημοσιευτεί σε παλαιότερες εργασίες,


(βλ. Χρύσα Μαλτέζου, “Αρχειακές μαρτυρίες για πέντες μεταβυζαντινούς ναούς της Κέρκυρας”, Ευφρόσυνον. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, τ. 1, Αθήνα 1991, σ. 309-320 – Μαρία Παναγιωτοπούλου, “Κατάλογος ναών και μονών της Κεφαλονιάς στο τέλος του 18ου αιώνα (με βάση δύο βενετικά έγγραφα του 1788 και του 1794)”, Κεφαλληνιακά Χρονικά 6 (1992), 89-188).

Τα δημοσιευόμενα έγγραφα συντάχθηκαν και συγκεντρώθηκαν έπειτα από πρόσταγμα του προβλεπτή και καπιτάνου της Κέρκυρας Zorzi Loredan με το οποίο δόθηκε εντολή στους γέροντες των Παξών να καταγράψουν τους ναούς που βρίσκονταν στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους και στους επιτρόπους των ναών να είναι έτοιμοι ώστε να παρουσιάσουν τα βιβλία της οικονομικής τους διαχείρισης κατά την επίσκεψη του προβλεπτή στο νησί.

Εκδίδονται 46 συνολικά έγγραφα (87 αν μετρηθούν ξεχωριστά τα συνημμένα). Της έκδοσης προτάσσεται σύντομη περίληψη. Στο τέλος της έκδοσης υπάρχει ευρετήριο ονομάτων προσώπων και τόπων.

Η αξία των εγγράφων είναι προφανής, αφού συμβάλλουν στην ιστορική τοπογραφία και στην προσωπογραφία των Παξών, και γενικότερα επιτρέπουν την καλύτερη γνώση της βενετικής πολιτικής στις κτήσεις του Ιονίου, σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την ίδια τη Βενετία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου